top of page

HOME > PRAKTIJK > METHODEN

WERKWIJZE

button-rond.png

​Ik werk op basis van wetenschappelijk gefundeerde theorieën en methodieken. Elk traject is maatwerk. Afhankelijk van wat uw kind nodig heeft, mix en match ik verschillende methodieken en hulpmiddelen. Ik coach kinderen op een praktische en oplossingsgerichte manier. Met behulp van spel, creativiteit en gesprekskaarten, laat ik kinderen ervaren wie ze zijn en wat hen helpt. Dit alles gebeurt in een omgeving waar kinderen zich vrij en veilig voelen.

Stappenplan:

  • U heeft een hulpvraag wat betreft uw kind. Bel of mail me voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als er een wederzijdse klik is én ik heb het idee dat ik u met uw zorgen en klachten kan helpen, dan plannen we een intakegesprek.

  • Tijdens het intakegesprek gaan we verder in op de hulpvraag en bespreken we wat in een traject aan bod kan komen. Doorgaans vindt dit plaats met alleen de ouders. 

  • Er wordt gestart met de begeleiding. Een sessie duurt 45 á 60 minuten. Ik ga in het begin uit van één sessie per week, maar na verloop van tijd kan dit veranderen in één sessie per twee of drie weken, dat wordt in overleg bepaald. Gemiddeld bestaat zo’n traject minimaal uit 8 sessies.

  • Ik hou de lijntjes met de ouders graag kort. Na elke sessie praat ik u even bij en na verloop van tijd is er een oudergesprek waarin we de voortgang bespreken. U ontvangt een verslag met observaties en tips/adviezen voor thuis en/of op school. Samen proberen we een inschatting te maken van het aantal sessies dat nog nodig is.  

  • Het traject wordt afgesloten wanneer jullie kind weer op eigen kracht verder kan. Dit moment wordt gezamenlijk bepaald. 

 

Het heeft mijn voorkeur om de begeleiding bij uw thuis te doen, mits er een rustige plek aanwezig is. In overleg kunnen we ook voor een andere locatie kiezen zoals school of mijn praktijk aan huis.

Ik vind het belangrijk om de hele omgeving van uw kind mee te nemen in de begeleiding. School kan een belangrijke participant zijn bij de begeleiding. Dit gebeurt uiteraard alleen in overleg en met goedkeuring van alle betrokkenen. Ook het betrekken van eventuele andere relevante personen behoort tot de mogelijkheden.

 

Wilt u uw kind aanmelden, heeft u vragen of wilt u eens van gedachten wisselen? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.

bottom of page