top of page

HOME > PRAKTIJK > METHODEN

METHODEN

button-rond.png
echa-logo.png

Strategietraining

Strategietraining is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en strategieën en het aanpassen hiervan wanneer de situatie daar om vraagt. De vaardigheden die een kind meteen op het schoolwerk kan toepassen zijn o.a: plannen, strategieën bij toetsen, geheugen, het controleren van je werk.

 

Ik gebruik hiervoor smart games en andere spellen. Ik help uw kind door hem/haar te stimuleren om zelf dingen uit te proberen, uitdagingen aan te gaan en door te zetten. Bij feedback beoordeel ik altijd het proces en niet de persoon. Daarbij vind ik het belangrijk om gevoelens te erkennen en de mogelijkheid te bieden om samen te leren.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 

CGT richt zich op de manier waarop mensen denken en handelen, met het doel ze te helpen hun emotionele en gedragsproblemen op te lossen. Je manier van denken bepaalt hoe je je voelt. CGT is een doelgerichte, systematische, probleemoplossende aanpak van emotionele problemen.

 

Ik ga samen met uw kind proberen te achterhalen hoe zijn/haar gedachten en ideeën tot stand komen en welk effect ze hebben op de gevoelens en gedragingen. Als blijkt dat de gedachten niet helpend zijn, gaan we samen uitzoeken welke manier van denken wel helpend is. Door het inzicht in zich zelf en het ontstaan van gevoel en gedrag leert uw kind door middel van deze analytische aanpak en het gebruiken van zijn competenties, zijn eigen therapeut te zijn.

Teken je gesprek
 

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode, waarbij je gestructureerd met de probleemdrager kunt praten over zijn/haar gedrag. Dit geeft letterlijk zicht op de problemen, de kracht en de mogelijkheden van de probleemdrager.

 

Ik maak met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen, een visueel verslag van hetgeen uw kind mij vertelt. De gedachten die malen in het hoofd noteer ik één voor één op een groot vel. Ik zorg ervoor dat wat er gebeurd, gezegd en gevoeld is, met passende kleuren en symbolen wordt weergegeven op papier. Ik schrijf/teken letterlijk wat er gezegd wordt en ik leg geen woorden in de mond. Daarnaast oordeel ik niet en is er geen goed of fout.

button-rond.png

Kernvisie methode
 

De Kernvisie methode stelt het kind in staat om het woordbeeld direct in het lange termijngeheugen te plaatsen en blijvend te reproduceren. Het einddoel, het woordbeeld, is bereikt omdat dit aansluit op zijn leerstijl. Kinderen die in beelden en met hun gevoel denken hebben een leerstijl die niet aansluit bij het bestaande onderwijs. Dit kan leiden tot sociaal-emotionele problemen als faalangst, negatief zelfbeeld, concentratieproblemen, motivatieproblemen, belemmerende overtuigingen (‘Ik kan het toch niet’), met buikpijn naar school of zelfs thuiszitten.

 

Ik begin met uit te leggen hoe de hersenen werken en dat we eigen baas zijn over onze hersenen. Daarna onderzoek ik of de basisbeginselen van taal en rekenen erin zitten. Zo niet dan start ik bij het begin, het alfabet en getallen. Daarnaast gaan we samen naast het didactische probleem ook  eventuele sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen aanpakken. Ik laat uw kind op een natuurlijk manier leren vanuit zijn eigen persoonlijke kracht. In korte tijd ziet uw kind dat het wel in staat is om te leren en automatiseren en ontdekt het dat het wel goed kan leren en de bijkomende sociaal-emotionele problemen verdwijnen.
 

Kort samengevat:

  • Ze denken vooral in beelden

  • Ze kunnen goed met ruimte omgaan

  • Ze begrijpen complexe zaken, maar hebben moeite met eenvoudige taken

  • Ze werken vanuit het grote geheel en kunnen daarbij details vergeten

  • Ze willen de instructie zien

  • Ze ontwikkelen een eigen methode om problemen op te lossen

  • Ze bedenken meerdere oplossingen voor problemen en kunnen heel moeilijk kiezen

button-rond.png
YQ_kernvisie.png
bottom of page